The Seatbelts home about the latest the players episode guide downloads miscellaneous merchandise links gallery

Television Series Soundtrack

piano, keyboard: Yoko Kanno
bass: Maki Kitada, Hitoshi Watanabe
drums: Yasuo Sano, Akira Sotoyama
guitar: Tsuneo Imahori, Masayoshi Furukawa
percussion: Mataro Misawa, Ikuo Kakehashi
strings: Masatsugu Shinozaki Strings
trumpet: Toshio Araki, Yusuke Hayashi, Koji Nishimura
trombone: Youichi Murata, Masanori Hirahara, Junko Yamashiro
saxophone: Takuo Yamamoto, Osamu Koike, Masato Honda, Shigeo Fuchino
whistle: Takuo Yamamoto
flute: Hideyo Takakuwa, Kazuhiro Iwasawa, Mika Hayashi
harmonica: Nobuo Yagi
synthesizer manipulation: Keishi Urata


Movie Soundtrack

piano, keyboard: Yoko Kanno
bass: Hitoshi Watanabe, Satoru Kaneto
drums: Yasuo Sano
guitar: Tsuneo Imahori, Kenji Fujii
percussion: Mataro Misawa
kalimba: Mataro Misawa
strings: Masatsugu Shinozaki Strings
trumpet: Shiro Sasaki, Tatsuya Shimogami, Masanori Suzuki, Koji Nishimura, Akio Terashima
trombone: Satoshi Sano, Gakutaro Miyauchi, Satoshi Kawano, Hideaki Nakaji, Yoshiaki Hashimoto
saxophone: Masato Honda, Shigeo Fuchino, Hajime Yamamoto, Masakuni Takeno, Takuo Yamamoto
synthesizer manipulation: Keishi Urata, assisted by Seiichi Takubo